Przygoda z książką w szkole podstawowej

Warsztaty/ nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze ze szkół podstawowych.

Uczestnicy zajęć poznają:

·      metody, techniki i ćwiczenia sprzyjające doskonaleniu kompetencji czytelniczych uczniów,

·      przykłady zabaw z lekturą rozwijających kreatywność dzieci,

·      listę książek, które są chętnie czytane przez uczniów.

Kontynuj czytanie...

Łódzkie Łabędzie

Łódzkie łąbedzie

Już po raz szósty łódzkie szkoły będą mogły uhonorować statuetkami Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy wspierają je w działaniach edukacyjnych. Umożliwia to kolejna edycja konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2017” organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań - Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły Podstawowej

Szanowni Państwo.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 zakończyliśmy przygotowaniem dla Państwa dwóch kolejnych wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Oba zeszyty Katalogu - siedemnasty i osiemnasty - różnią się od poprzednio wydanych nowym podejściem do upowszechniania dobrych praktyk. Naszym nowym celem stało się zaprezentowanie zarówno działalności proinnowacyjnych szkół, jak i twórców tych działań czyli nauczycieli innowatorów.

Projekt ”Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim”

Zapraszamy przedstawicieli kadry kierowniczej szkół z woj. łódzkiego do udziału w projekcie „Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim” realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja

Nabór do projektu: od 3 stycznia do wyczerpania miejsc.

O projekcie

Ochrona danych osobowych w szkole – zmiany wynikające z RODO

Oferta specjalna dla szkół Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

W maju 2018 r. wszystkie firmy/instytucje/organizacje, w których są przetwarzane dane osobowe będą musiały wprowadzić zmiany związane z obowiązywaniem nowego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych. W odpowiedzi na te zmiany PKN organizuje szkolenie dla nauczycieli na temat Ochrona danych osobowych w szkole – zmiany wynikające z RODO

Szczegółowe informacje na temat kursu

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja" pod tytułem: Normy w ochronie środowiska.

Od sześciu lat Polski Komitet Normalizacyjny organizuje konkurs adresowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest zainteresowanie młodzieży problematyką normalizacji i zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia dotyczące społeczeństwa i gospodarki. Tytuł VI Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja" brzmi: Normy w ochronie środowiska.