Kształcenie literackie i językowe w zreformowanej szkole podstawowej

Warsztaty/ nauczyciele języka polskiego – szkoły podstawowe

Nauczyciele dokonają analizy podstawy programowej z języka polskiego pod kątem wymagań egzaminacyjnych, skonstruują zadania odpowiadające wymogom nowej podstawy programowej, ocenią prace pisemne zgodnie z kryteriami zamieszczonymi w informatorze OKE oraz poznają sposoby wykorzystania filmu na lekcjach języka polskiego.

Czytaj więcej

XLVIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Olimpiada Polonistyczna, organizowana bez przerwy od 1970 roku, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej finalistami i laureatami było wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, profesorów, nauczycieli akademickich i szkolnych, a także znanych uczestników życia publicznego i działaczy na polu kultury. Zdaniem prof. dr hab.

XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 i XX-lecie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 i  XX-lecie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Organizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu krajowym i  międzynarodowym.